Publicerad den 15 juni 2018

CMB Master Thesis Award 2018


CMB Master Thesis Award delas ut till årets bästa examensarbeten inom ämnet Construcion Management. I år gick stipendierna på sammanlagt 30 000 kr till:

  • Markus Bohm Öhlund och Jonna Smiding, titel: Sustainable Project Management.
  • Nanette Cronemyr och Angelica Lexell, titel: How to promote collaboration and local ownership in an aid project.
  • May Shayboun och Sebastian Schenström, titel: Performance prediction model for Swedish construction projects.

Stort gratis till er och lycka till när ni nu avslutar er utbildning här på Chalmers.

Som traditionen bjuder delades stipendierna ut i samband med exjobbskonferensen där samtliga studenter från masterprogrammen DCPM och IPM redovisar sina examensarbeten. I år kunde vi även glädja oss åt ett rekord i antal inkomna ansökningar – över 30 stycken!