Publicerad den 14 juni 2018

Välkomna Radar arkitektur

När Radar arkitektur startades för 15 år sedan gjordes det utifrån utgångspunkten att man ville arbeta med en helhetssyn på samhällsbyggande snarare än med enskilda objekt. Efter tre år hade firman fem anställda med fyra olika utbildningar och erfarenheter.

Så här beskriver en av grundarna, Oskar Götestam (i mitten på bilden ovan), verksamheten:

– Vi har sammanfattat vår verksamhet i tre påståenden: Se helheten, utgå från människan, gestalta för framtiden. Dessa utgår vi ifrån i alla uppdrag vi arbetar med oavsett om vi ritar ett hus, formger ett parkområde eller tar fram underlag för en detaljplan.

Människan och miljön

Radars kontor ligger precis intill Esperantotorget i centrala Göteborg. Genom fikarummets stora fönster tar vi del av stadens puls när morgonens leveranser anländer till cafét mitt emot och med affärsklädda människor hastar förbi på väg till morgonens möten.

– Vi arbetar med att skapa en gestaltad livsmiljö där de sociala frågorna – människan och miljön – är grunden i arbetet. Vi har många offentliga kunder och arbetar exempelvis ofta med hela kvarter istället för enskilda byggnader, berättar Monika Levan som själv är utbildad landskapsarkitekt.

Som exempel nämner Monika ett projekt i Varberg, Apelviken.

– Varberg har en vision att bli norra Europas största surfort och vi blev kontaktade för att konkretisera den visionen i en förstudie. Och hur gör man det? Genom att tala med olika aktörer upptäckte vi att surfparkeringen där surfarna ställde upp sina vagnar och husbilar utgjorde ett centrum för den kultur som skapats på orten. Dock fanns många olika åsikter kring hur det området skulle nyttjas. Vår uppgift blev att sammanföra dessa olika viljor och försöka skapa en gemensam vision – och ett fungerande arbetssätt.

– Vi kontaktas ofta för att hjälpa till att förstå hur man skapar engagemang i ett område – att ge en förståelse för processen och hur man når slutmålet. Det är viktigt att börja arbeta med dessa frågor så tidigt som möjligt i processen eftersom den slutliga byggnationen kanske ligger 5-7 år fram i tiden när vi startar vårt arbete, säger Oskar.

Kunskap och evidens

Gemensamt för alla som arbetar på Radar är enligt Oskar intresset för nya idéer och ny kunskap.

– Dessutom arbetar vi evidensbaserat, kommenterar Joakim Forsemalm, docent i Etnologi. Vi strävar ständigt efter att arbeta strukturerat med kunskap och verifiering för att veta att vi arbetar med rätt saker. Det tror jag att hela sektorn skulle behöva bli bättre på.

Joakim tar täthet som exempel.

– Alla talar om att vi ska bygga tätare inne i städerna, men vad innebär det i verkligheten? Hur tätt? Vilken typ av byggnader och verksamheter behövs för en optimal funktionsblandning? Istället för att utgå från oss själva använder vi vetenskapliga mått och motiv. Vi vill pusha branschen att bli bättre på att ta forskningen till hjälp.

Att bli partner i CMB är ett sätt att arbeta vidare inom detta område – så välkomna in i gänget!