Publicerad den 14 juni 2018

Ny forskning

Två nya forskningsprojekt har under våren beviljats medel från CMB. Ett om strategisk fastighetsförvaltning och ett om flyttmönster vid renovering.

Professor Pernilla Gluch leder det ena projektet som handlar om strategisk fastighetsförvaltning för att uppnå energi- och klimatmål.  Ett stort antal fastigheter i behov av förnyelse tillsammans med ambitiösa energi- och klimatmål har tvingat kommunala fastighetsförvaltare att omvärdera sina befintliga verksamheter. Utmaningen handlar inte främst om bristande vilja eller attityd hos dessa, utan om en organisatorisk och institutionell tröghet som hindrar goda idéer från att få fäste och realiseras. Pernillas projekt syftar till att utreda var och varför denna tröghet uppstår, samt vilka åtgärder som behövs.
I projektet medverkar bland andra Lokalförvaltningen och det beräknas starta 2019.

I det andra projektet leder docent Paula Femenias en förstudie om varför människor väljer att flytta eller bo kvar vi renovering av hyresbostäder. Frågan forskarna vill ha svar på är om det finns något samband mellan de renoveringsåtgärder som utförs, vilken hyreshöjning det medför och i vilken mån det leder till flytt eller omflyttning. Förstudien ska vara klar under 2018 och ligga som grund till ett större projekt med bland andra kommunala och privata bostadsbolag.