Publicerad den 11 juni 2018

Frukost om Lindholmens nya gymnasieskolan

Den 1 juni hade CMB bjudit in Lokalförvaltningen Göteborgs Stad och KUB arkitekter för att berätta om uppförandet av den nya skolbyggnaden för Lindholmens tekniska gymnasium.

Processen har dragit ut på tiden men tidigare i år inleddes bygget. Under höstterminen år 2020 är det tänkt att den nya byggnaden ska tas i bruk och då rymma omkring 1 000 elever.

Frukostmötet genomfördes på Chalmers Teknikpark och lockade drygt 80 deltagare.

Inbjudna talare vid CMB:s frukost den 1 juni 2018 – Peje Persson, KUB arkitekter, samt Ulrika Videli och Charlotta Hansson Allefelt från Lokalförvaltningen Göteborgs Stad.

Bengt Christensson, vd på CMB, hälsade välkommen och passade även på att berätta om CMB:s nya bok "På rörlig grund". Till höger värmer de inbjudna talarna upp publiken med en "groupie".