Publicerad den 29 maj 2018

Exjobben presenteras 4 juni

Den 4 juni presenterar våra masterstudenter sina examensarbeten inom Constuction Management här på Chalmers. Vi uppmanar företagsrepresentanter att komma och lyssna och ställa kniviga frågor !

Samtidigt delas CMB Master Thesis Award ut till de tre bästa examensarbetena. Vinnarna premieras med en prissumma på 10 000 kronor och ett diplom.

Tid: ca 12.45-17.30.
Plats: SB-huset, Sven Hultins gata 6, Sal SB-h1 (ring om ni inte hittar 0738-14 26 97)