Publicerad den 29 maj 2018

Ta hjälp av historien och bli en bättre ledare

I CMB:s bok "På rörlig grund" möter vi sju personer i framskjutna positioner som ger sina reflektionen på utvecklingen i byggsektorn de senaste 20 åren. Ta chansen och använd deras erfarenhet för att bli en bättre ledare!