Publicerad den 21 maj 2018

Dialogerna som kom av sig - presentation och film

 

Vad händer med startade dialogprocesser när ett projekt gör halt?

Det var frågan som diskuterades under CMB:s Bygglunch i maj. Då gästades vi av Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR och bitr. professor Inga Malmqvist, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad vid Chalmers. De berättade om följeforskningen av ett projekt där dialoger användes i tidigt skede vid planering av trygghetsbostäder i Lundbypark.  Projektet är ett tvärdisciplinärt samarbete mellan White arkitekter, Chalmers och FoU i Väst/GR.

Forskningssamarbetet initierades av Susanne Clase på White när företaget anvisats en tomt i Lundby där de ville bygga trygghetsbostäder. Detta var år 2013 och olika former av dialoger initierades. Emellertid kom projektet att kantas av förseningar och idag planeras byggstart år 2019.

– Med tanke på dialogprocessen är det naturligtvis inte idealiskt att tidsplanen ändras så många gånger under resans gång, kommenterade Lisbeth Lindahl. Emellertid upplever både vi och White att det varit värdefullt att genomföra dialoger i olika former. Det som krävs är att mötena har en tydlig struktur, med en klar målsättning och tid avsatt för noggrann dokumentation. Då kan resultaten från dialogmötena användas senare i processen och även av nya intressenter som kommer in i projektet.

Ladda ner presentationen här

Vilket värde har det att forskare följer processer i samhällsbyggandet? Se filmintervju med företagsrepresentant och forskare här: