Publicerad den 14 maj 2018

Eftersnack om hållbar förvaltning

Fredagen den 4 maj bjöd vi in till frukostseminarium med eftersnack. Temat var förvaltning  med fokus på vad som står i vägen för att vi ska uppnå de krav som finns, bland annat från EU, på hållbarhet inom miljö och ekonomi. Frågorna som lyftes var: Vilka hinder finns för uppnå hållbara förvaltningsmål ? Vilka lösningar skulle vi kunna införa för att nå målen? Vilka kompetenser behövs för att nå målen?

Se filmintervjuer från eftersnacket

Ladda ner bildpresentationen