Publicerad den 27 april 2018

Hållbarhetspusslet är lagt

Att skapa ett socialt hållbart samhälle kan liknas vid att lägga ett enormt pussel där tusentals bitar måste fogas samman på rätt sätt för att skapa en enhetlig bild. På Ledarskapsdagen som i år hade temat ”Social hållbarhet – en lönsam affär” hjälpte oss talarna att lägga varsin pusselbit.

Engagemang, tillgänglighet, tillit, jämställdhet, trygghet, och delaktighet är det som framför allt behövs för att skapa ett socialt hållbart samhälle enligt talarna.

– Jag väljer ordet trygghet, sa exempelvis Tobias Kristiansson, hållbarhetschef på Framtiden. Trygghet är viktigt för att vi människor ska fungera och trivas, men det är ett ord som ofta används fel tycker jag. Det blandas ofta ihop med säkerhet som är något helt annat. Säkerhet kan vi skapa med exempelvis bättre belysning och poliser, men trygghet är något som vi människor upplever inom oss själva och som delvis baseras på helt andra parametrar.

Boklansering

Dagen bjöd också på lansering av boken På rörlig grund av Carina Lindberg Glavå. Boken baseras på intervjuer med 7 chefer och ledare med lång erfarenhet av samhällsbyggnadssektorn som fått reflekterar över den förändring som sektorn och ledarskapet har genomgått under de 20 år som CMB funnits.

– Jag har ställt samma fyra öppna frågor till samtliga intervjupersoner och fått väldigt olika svar. De kommer från olika delar av branschen och har olika egna erfarenheter. Att de har fått sätta sig ner och själva fundera och reflektera tror jag har gett helt andra svar än vi exempelvis hade fått om de deltagit i samma paneldiskussion, säger författaren.

Läs mer och beställ boken här »

Här finner du ljudfiler och talarnas bildpresentationer från dagen:

Ljudinspelning: Keith Hampson

Ljudinspelning: Christina Gravert

Ljudinspelning: Alexandra Laurén

Ljudinspelning: Tobias Kristiansson

Ljudinspelning: Johanna Frelin

Bildpresentation: Christina Gravert

Bildpresentation: Alexandra Laurén

Bildpresentation: Tobias Kristiansson

Bildpresentation: Johanna Frelin