Publicerad den 27 april 2018

Försnack inför eftersnack

Fredagen den 4 maj bjuder vi in till frukostseminarium med eftersnack. Temat är förvaltning  med fokus på vad som står i vägen för att vi ska uppnå de krav som finns, bland annat från EU-nivå, på hållbarhet inom miljö och ekonomi. Föredraget kommer att hållas på engelska, men samtliga talare förstår svenska.

Redan nu kan du delta i diskussionen via LinkedIn »

Frågorna som vi vill lyfta är:

  • Vilka hinder ser du för att uppnå hållbara förvaltningsmål inom din organisation?
  • Vilka lösningar skulle vi kunna införa för att nå målen?
  • Vilka kompetenser behövs för att nå målen?

Mer om frukosten finner du här »