Publicerad den 27 april 2018

Det är här det händer!

Under våren har det varit full aktivitet i våra grupper, i tranieeprogrammet och i vår studentsatsningar. Här kommer ett litet axplock av allt som pågår.

Rekryteringen till traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare, omgång 5, har genomförts under våren för start i september. Till den här omgången har över 700 ansökningar kommit in till företagen. Ett utmärkt sätt att locka unga till våra företag och vår bransch. Vi deltog även under Arkipelago - arkitektstudenternas arbetsmarknadsmässa på Chalmers i början av året (se bild).

I CMB partneringgrupp diskuteras hur olika aktörer ser på förutsättningar att utveckla partnering som affärsmodell. Under våren genomförs ett erfarenhetsutbyte mellan entreprenörer fastighetsägare och konsulter, beställare. Utifrån nio olika aspekter delas tankar och erfarenheter som relaterar till frågor som vad är partneringkompetens, synen på att dela risk och vinst med mera.

CMB:s grupp om agila projektledningsmodeller har gjort ett omtag. Gruppen vill pröva de agila manifestets principer i ett skarpt case för att dra erfarenhet och se vilka praktiska erfarenheter som kan dras och bidra till ökad effektivitet och produktivitet. Gruppen kommer med start i höst att fördjupa arbetet.

Stadsutvecklingsutskottet är mitt i ett arbete kopplat till frågor om att mäta sociala indikatorer i stadsdelsomvandling. En prototyp av ett mätverktyg diskuterades i april och kommer att testas av gruppen i Nya Hovås. I gruppen redovisades också en pågående studie om att leda dialogprocesser. Studien konstaterar att det saknas strategiska modeller för att bedriva arbetet och att det till stor del är eldsjälsdrivet. I september kommer studien att presenteras.

BIM/digitaliseringsgruppen genomför under våren en serie workshops kring digitalisering och affärsnyttor, bland annat utifrån Akademiska Hus A Working Lab. Gruppen har också initierat en intervjustudie om affärsnyttor med BIM. Det är intervjuer med olika aktörer för att spegla dagens utveckling och vilka affärsmässiga tendenser vi kommer att möta inom några år. Studien kommer att presenteras i en kortrapport i september.

Forskningsutskottet har fått 7 nya forskningsansökningar från olika institutioner och partner i CMB. I maj vet vi vilka som beviljas anslag. Under våren har 3 kortrapporter presenterat projekt som avslutats. Dessa finns att ladda ner här »

I effektivitetsgruppen har Christian Kochs och Mathias Gustafssons forskning om mellanchefers roll i innovationsprocessen respektive om produktivitet presenterats. Båda finns att ladda ner via länken ovan.

Under perioden januari till mars har ett 20-tal svenska och utländska studenter fått möjlighet att skugga en projektledare hos någon av CMB:s partner. Det är ett utmärkt sätt för svenska och utländska studenter att få en bättre kännedom om hur projektledarrollen är och hur svenska företag fungerar. Responsen är positiv från både projektledare och studenter och nu ska projektet utvärderas.