Publicerad den 26 april 2018

Ventillationsgruppen ny partner i CMB

Ventilationsgruppen har sitt huvudkontor mitt i myllret av företag i Aröd på Hisingen. Bilden som växer fram under vårt samtal är en verksamhet som står med en fot stadigt förankrad i praktisk produktion och drift och den andra i ett visionärt helikopterperspektiv på hela samhällsbyggandet.

Martin Andersson äger de 6 bolag inom ventilation, VVS och energi som ingår i Ventilationsgruppen (VGH AB). Totalt arbetar ca 100 personer i koncernen.

– Vi arbetar med miljö och hållbarhet i praktiken genom att skapa en så ultimat innemiljö som möjligt för människor där de bor och arbetar, utan att skapa onödig belastning på våra gemensamma resurser i form av energi, frisk luft och vatten. Fastigheter är idag Sveriges i särklass största energiförbrukare så det finns mycket som kan förbättras under en fastighets livscykel.

Partnering

– Vi vill bredda vårt nätverk och arbeta mer integrerat med andra aktörer i sektorn och där ser vi CMB som en möjlighet. Bland annat är vi mycket intresserade av det arbete inom partnering som sker i CMB. Vi vill ju alltid komma in i ett så tidigt skede som möjligt i byggprocessen för att kunna bidra med vår kunskap och skapa bästa möjliga inomhusmiljö till rimlig kostnad, säger Per-Magnus Bäckman, vd.

Han fortsätter:

– Vi vill diskutera frågor som hur använder vi våra resurser över en livscykel på bästa sätt? Vilket incitament till investeringar i ventilation och värme ger dagens hyresavtal? Kan vi gemensamt hitta sätt att skjuta fram besluten tidigare i processen så att vi inte bygger in fel från början som sedan måste åtgärdas i ett senare skede till stora kostnader?

Närmare Chalmers

Framför allt vill Ventilationsgruppen arbeta med CMB som bas för att lyfta helhetsperspektivet och fokusera på ledarskap, samarbete och nätverkande.

– En utmaning är att försöka förutspå hur framtidens projektanpassade organisationer måste se ut. Hur ska samarbetsformer, kontrakt och anställningsformer utformas? Det kommer att bli en utmaning för oss alla i sektorn och här ser jag samarbetet med Chalmers forskare och studenter som en utmärkt källa till kunskap och inspiration, säger Martin.