Publicerad den 26 april 2018

Stad och näringsliv i samverkan – frukost med besök från Borås

Under två år har Borås stad arbetat tillsammans med näringslivet kring en gemensam målbild för hur staden ska växa. Den 6 april gästades CMB:s frukostmöte av Hanna Lassing, vd för Simonsland Förvaltnings AB och ordförande i Borås Näringsliv, samt Richard Mattson, stadsarkitekt i Borås.

Se CMB:s intervju med Richard Mattson och Hanna Lassing

CMB:s Kristin Östling hälsade välkommen till frukostmötet den 6 april och lämnade sedan ord och bild till delegationen från Borås – Hanna Lassing och Richard Mattson.

Samverkan mellan staden och näringslivet understöds av en struktur med bestämda möten som ger energi och driv. Exempel på återkommande aktiviteter är "erfa-träffar", gemensamma middagar samt "samrådsarena" med konferens och studiebesök.

– Det är enkelt för oss fastighetsägare att få möten med politiker och tjänstemän, berättade Hanna Lassing. Samarbete prioriteras från alla parter, ett exempel är att kommunalråden alltid är med när vi träffas.

Richard Mattson presenterade Borås förutsättningar och visioner för byggande och utveckling under de kommande åren. Stadens utmaningar handlar bland annat om att binda samman stadsdelar som idag kan uppfattas som isolerade öar – Knalleland, Sjöbo och centrum – för att skapa en sammanhållen stad.

– Bland annat genom en workshop med en bredd av medverkande aktörer har vi fångat upp önskemål och idéer kring hur staden kan utvecklas, berättade Richard Mattsson. Det kommer naturligtvis ta lång tid men om ingen sätter ner pennan så händer det ingenting.

Frukostmötet lockade drygt 100 deltagare och genomfördes på Teknikparken, Chalmers Johanneberg.