Publicerad den 16 april 2018

Titta bakåt för att se framåt

Att fylla jämt är ofta en anledning att se tillbaka och reflektera över vilka händelser och beslut som lett till att man är där man är idag. Det gäller även CMB som tagit hjälp av sju av sektorns erfarna ledare för att se tillbaka på tiden sedan 1998. Deras svar finns sammanställda i boken "På rörlig grund" som lanserades i samband mad Ledarskapsdagen den 25 april. Läs mer om boken här »

Se filmintervjuer med tre av intervjupersonerna här:

Christel Armstrong Darvik, tidigare vd Stena Fastigheter

Jan Bröchner, Professor i byggandets organisering, Chalmers

 

Henrik Saxborn, vd Castellum