Publicerad den 3 april 2018

Är du vår nya prefekt?

Prefekt sökes till Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Institutionen har cirka 280 anställda, engagerade i utbildning och forskning inom ett brett fält av discipliner och kompetensområden inom ingenjörs- och samhällsvetenskap, konst och humaniora. Här utbildas framtidens arkitekter och samhällsbyggare. Här skapas samhällsnytta genom forskning som levandegörs och implementeras i nära samarbete med näringsliv och myndigheter.