Publicerad den 20 mars 2018

Borås stad ny partner i CMB

Borås växer från stor småstad till liten storstad. Stadskärnan utvecklas i snabb takt och den planerade dragningen av Götalandsbanan genom Borås kommer att skapa nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen. Som ett led i utvecklingen har olika samverkansformer skapats med fokus på regionala stadsutvecklingsfrågor.

­– Vi arbetar med regionernas utveckling och den gemensamma arbetsmarknaden i nära samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Sjuhärads kommunalförbund och mellanliggande kommuner. Tillsammans arbetar vi fram en handlingsplan för hur vi gemensamt nyttjar potentialen detta stråk – och hur det kan förstärkas med den planerade järnvägsförbindelsen, berättar Bengt Himmelmann, chef för Strategisk samhällsplanering inom Borås Stad.

Nya samverkansformer

Partnerskap i CMB är ett led i denna utveckling.

­­– Vi vill lyfta fram samhällsbyggnadsfrågorna och bredda vårt nätverk.  För att kunna förverkliga stora projekt och skapa hållbara växande städer behöver vi hitta nya samverkansformer.

Borås Stad är engagerad i traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare genom att omgång 4 har placering av järnvägsstation i Borås, via Trafikverket, som casearbete.

­– Programmet är en mycket spännande satsning och förhoppningsvis kommer vi att kunna delta mer aktivt med en egen trainee framöver.

Forskning

Även kontakten med universitet och högskolor är viktig för Borås utveckling och en starkare förankring inom Chalmers öppnar enligt Bengt Himmelmann nya möjligheter.

– Forskningen behövs för att vi ska kunna ha ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.  Frågor som hur vi hanterar allt fler människors behov av rörlighet och tillgänglighet är mer aktuella än någonsin. Svaren är komplexa och här behöver vi ta hjälp både av forskningens metodiska arbetssätt och den neutrala arena som CMB erbjuder för oss aktörer.