Publicerad den 16 mars 2018

Fem procent byggemenskap, går det?

Göteborg har ett mål att anvisa 5 procent av alla bostäder till bo- eller byggemenskaper. Lea-Vanessa Lohr, utvecklingsledare på Fastighetskontoret i Göteborg och Pernilla Ottosson, byggemenskapsledare på Inobi, berättade på frukostseminariet i mars om kommunernas roll i utvecklingen av byggemenskaper och belyste de de största utmaningarna för att få det att bli verklighet.

Pernillas_och Lea-Vanessas_presentation »