Publicerad den 5 mars 2018

Belönas med medalj för sitt studentengagemang

Christine Räisänen, forskare vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, har länge engagerat sig i studenters och doktoranders utveckling och i utvecklingen av den akademiska miljön på Chalmers. För detta belönas hon med Chalmersmedaljen 2018.