Publicerad den 27 februari 2018

Utmaningar för hållbar förnyelse av förorten

Genom att sätta ramar och definiera mål med affärsmodelltänk, strukturera processen och sätta upp delmål samt  sätta upp regler för samarbete och kommunikation skapar man förutsättningar för lyckad renovering av bostadsområden.

Det är några av slutsatserna som Paula Femenias, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och hennes forskarkollegor drar efter att ha följt Familjebostäders renoveringsprocess i miljonprogrammet Siriusgatan i Bergsjön.

Läs och ladda ner kortrapporten här »

Se filmintervju med Paula Feminias och Familjebostäders vd Per-Henrik Hartman: