Publicerad den 16 februari 2018

CMB välkomnar ÅF

Som partner i CMB ska ÅF arbeta för att gemensamt bygga lärande organisationer som fokuserar på verklig kundnytta.

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom digitala lösningar, energi, industri och infrastruktur. Strax före årsskiftet gick företaget med som partner i CMB.

En solig vinterdag träffar vi fastighetsmanagern Urban Kumlien och affärsutvecklaren Richard Finn högst uppe i ÅF-huset i Göteborg. Med en vidsträckt utsikt i bakgrunden berättar de att ÅF är inne i ett expansivt skede med en ny vision och strategi där fokus ligger på ökat samarbete över de organisatoriska gränserna – både internt och externt.

– Med den bakgrunden är det ett självklart steg att gå med i CMB, berättar Urban Kumlien.

– Som medlemmar kan vi komma närmare akademin, bygga nätverk och hitta samarbetspartners. Om några år är dagens studenter våra kollegor så det är viktigt att redan nu etablera kontakten. Tack vare samarbetet bidrar vi dessutom till branschens och regionens utveckling och vi lyfter medarbetarnas kompetensnivå, tillägger Richard Finn.

Kundnytta  

­­– En annan viktig fråga vi vill driva är att få branschen att flytta fokus från att endast räkna kronor och ören till att börja prata kundnytta, fortsätter han.

– När vi klarar det kan samarbetet mellan beställare, projektör och entreprenör öka. Det leder till att ledtiderna och kostnaderna sjunker och kvaliteten höjs. Med kortare projekterings- och byggtider frigör vi dessutom tid som vi kan mobilisera in i nya projekt, fortsätter han

Urban Kumlien menar att branschen behöver bli snabbare och samtidigt hålla högre kvalitet:

– Det är ju intressant att ställa sig frågan hur man på 30 talet kunde färdigställa Empire State Building i New York på bara 13 månader?

Lärande organisationer

Enligt Urban och Richard handlar det om att fortsätta bygga lärande organisationer, vilket inte alltid är enkelt att få till men helt nödvändigt.

Hur tar man med sig erfarenheter från ett bygge till ett annat? Hur delar man erfarenheter inom sektorn så att man slipper att ständigt behöva uppfinna hjulet på nytt? För ÅF är utvecklingsfrågor viktiga och får alltid stort utrymme.

­

– Därför ser vi en stor potential med CMB som neutral part och bas för dessa frågor, avslutar Richard.