Publicerad den 9 februari 2018

RISE-forskare om sociala indikatorer

Bengt Christensson, CMB, hälsade välkommen och lämnade sedan över ord och bild till Karl de Fine Licht, forskare vid RISE.

Det finns en mängd olika verktyg som är tänkta att stödja utveckling av social hållbarhet vid stadsutveckling och renovering. CMB:s frukostmöte den 2 februari gästades av Karl de Fine Licht, forskare vid RISE, som har studerat utbudet av beslutsstöd och även skissat på hur ett idealt verktyg för sociala indikatorer bör fungera.

Karl de Fine Licht betonade bland annat vikten av tydliga ”vägmekanismer”, det vill säga stöd för att hantera värdekonflikter. Är det till exempel viktigare att en plats upplevs som trygg än att den är estetiskt tilltalande? Ett bra verktyg ska också vara lätt att förstå och använda, så att det utan svårigheter kan appliceras i den praktiska verksamheten.

– Det finns dock en risk att ett verktyg uppfattas som väl fungerande för att det ger ett utfall som passar den egna organisationen, förklarade Karl. Då gäller det att ifrågasätta den första känslan – känns det bra för att den föreslagna åtgärden är enkel att utföra? Eller för att resultatet ger oss möjlighet att bocka av våra uppställda mål?

Frukostmötet lockade 120 deltagare och genomfördes på Chalmers Teknikpark.

Ta del av Karl de Fine Lichts presentation