Publicerad den 15 december 2017

Utmaning att ta innovation till verkstad

Årets Strategidag fokuserade på branschens behov av att ta forskning och innovation till praktisk nytta. Under några intensiva eftermiddagstimmar diskuterade närmare 100 personer branschens stora innovationsutmaningar.

Nu tar analys och  strukturering av underlaget från diskussionerna vid med målet att skapa en nulägesbild av hur branschen förhåller sig till innovationsfrågor. Frågorna och utmaningarna kommer sedan att hanteras i enskilda aktiviteter och även i mer långtgående engagemang och satsningar, som exempelvis en ny tematisk arbetsgrupp.

Läs mer om Strategidagen här »