Publicerad den 15 december 2017

Hantverkare outnyttjad resurs vid energirenovering

Det finns ett stort behov av stöd till hantverkare vad gäller energieffektiva material och tekniska lösningar vid energirenovering av äldre enfamiljshus. Det framgår av en nyss avslutad studie vid Chalmers som tar avstamp i utmaningar i dialogen mellan hantverkare och husägare.

Enligt direktiv från EU behöver Sverige sänka sin energiförbrukning. Visserligen är Sverige ett av de ledande länderna i Europa när det kommer till energiprestanda, men det finns fortfarande områden där energieffektiviseringen går för långsamt. Ett av dessa områden är hussektorn, framförallt enfamiljshus.

Osäkerhet fördröjer

Byggnadssektorn står för omkring 30 procent av den energi som förbrukas i Sverige. Bland de riktiga energitjuvarna finns enfamiljshus byggda mellan 1950 och 1975.

Veronica Carlsson vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers har just avslutat sin doktorsavhandling. Hennes studie visar att en av orsakerna till att energirenoveringar inte sker i den takt som önskas är att det finns en osäkerhet, både hos hantverkare* och husägare, kring val av material och tekniska lösningar. Hur väl fungerar olika metoder och tekniker? Vilka material ska användas var? Det finns också rädslor för vad som händer om renoveringen inte blir så bra som planerat vilket hindrar implementering av nya lösningar.

Belyser interaktionen

– Tidigare forskning har fokuserat enbart på hantverkare och deras jobb, eller på husägare och deras utmaningar. Jag ville därför studera interaktionen – mötet – mellan husägare och hantverkare. Hur går diskussionerna inför en kommande renovering? Vilka rekommendationer ger hantverkarna och hur benägna är husägarna att hitta energibesparande lösningar? Hur viktar husägare sådant som bekvämlighet, boendestandard och potentiellt långsiktig besparing på grund av lägre energiförbrukning? Berättar Veronica.

Förändringsagenter

Studien visar att hantverkare har en mycket viktig roll som förändringsagenter för att hjälpa husägare att använda energieffektiva lösningar vid renovering – och för att på lång sikt sänka Sveriges energiförbrukning. Ofta hamnar dock både hantverkare och husägare i ett rutinbaserat spel som är svårt att förändra, vilket försvårar implementeringen av nya lösningar.

* Studien fokuserar på hantverkare hos små och medelstora företag (SMF).