Publicerad den 14 december 2017

Lokalförvaltningen ny partner i CMB

– Som offentlig arbetsgivare är det självklart att vi ska stödja utvecklingen av sektorn. Vi ska ta ett samhällsansvar och arbeta nära forskning, utveckling och innovation. Därför känns partnerskap i CMB som en självklarhet.

Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med ett innehav av över 2,2 miljoner kvadratmeter lokaler i Göteborg. Varje år handlar man upp för omkring 1,5 miljarder kronor i nya byggprojekt och är därmed även en av Göteborgs största byggherrar.

– Vi bygger för kommunal service det vill säga äldreboenden, skolor, förskolor och boenden med särskild service. Därutöver arbetar vi med fastigheter för daglig verksamhet, bibliotek, centrumkontor etcetera – helt enkelt den samhälls- och medborgarservice som behövs för en fungerande stad, förklarar Charlotta Hansson Allefelt, avdelningschef projektavdelningen.

Befolkningsstatistik är grunden

Lokalförvaltningen arbetar efter två huvuduppdrag; förvalta fastigheter och tillgodose verksamheternas lokalbehov. Arbetet med det senare utgår från olika former av befolkningsstatistik. Från dem gör Stadsledningskontoret uppskattningar av hur det framtida behovet av lokaler ser ut, hur dessa bör utformas och var de bör placeras utifrån olika parametrar.

– Därefter är det vårt uppdrag att se över byggbarheten mer i detaljnivå. Bör en viss skola utformas som en traditionell skolbyggnad och hur utformas skolgården för ett modernt lärande etcetera, berättar Charlotta.

Aktiva i Framtidens Samhällsbyggare

Lokalförvaltningen har sedan starten 2014 varit aktivt i traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare.

– Det är viktigt att vi börjar tänka annorlunda kring vilka personer vi vill attrahera till samhällsbyggnadssektorn. I CMB finns en mängd kompetenta aktörer och som partner får vi möjlighet att utveckla sektorn – ihop med andra.

Enligt Charlotta är det självklart att Lokalförvaltningen ska delta även i den femte omgången av traineeprogrammet som börjar rekrytera traineer i februari 2018.

Vill utmana traditionerna

Charlotta vill att Lokalförvaltningen är med och utmanar den konservativa sektor som samhällsbyggnad utgör och hittar nya, kreativa former av samarbeten.

– Inom det området fungerar akademin och CMB som katalysatorer. Hur kan vi hitta bättre sätt att driva byggprojekt? Hur kan vi utmana byggprodukten och exempelvis minska materialspill med andra arbetsformer och så vidare – helt enkelt våga ifrågasätta traditionella förhållningssätt!