Publicerad den 27 november 2017

Nytt avtal i hamn mellan CMB och Chalmers

Alla som medverkade på Strategidagen den 22 november fick vara med om ett historiskt ögonblick. Som en symbol för att ett nytt avtal mellan CMB:s företag och Chalmers nu är i hamn lämnade CMB:s ordförande Kicki Björklund över 5 miljoner kronor till Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

– Med det här nya avtalet stärker CMB och Chalmers vår gemensamma ambition att göra CMB till samhällsbyggnadssektorns främsta forum för management och ledarskap. Vi får nu förutsättningar att ytterligare utveckla vårt arbete i att möta det stora behov och engagemang som företagens beslutsfattare och medarbetare visar för kunskap och samarbeten mellan sektorns olika aktörer, sa en nöjd Bengt Christensson - CMB:s vd - efter dagen.

Läs mer om vad guldpengarna symboliserade och vad Kicki Björklund och Stefan Bengtsson sa efteråt på Chalmers webbsida:

Ökad satsning på management i byggsektorn »