Publicerad den 2 november 2017

Vilka ska bygga den nya staden?

Saxat ur Ingenjören nr 4 - 2017, sid 41:

Just frågan hur är den centrala hos Centrum för Management i Byggsektorn, CMB, på Chalmers. Ett samarbete initierat 1998 mellan Chalmers och i dag 66 företag inom samhällsbyggnadssektorn. Enligt siffror forskare på Chalmers har tagit fram på deras uppdrag kommer den stundande byggboomen att kräva ytterligare ungefär 20 000 årsarbetare enbart i Göteborgsregionen. Siffrorna baseras på dagens planerade investeringar på 1 000 miljarder kronor.

Läs hela artikeln här »