Publicerad den 18 oktober 2017

Juridiken i en digitaliserad byggbransch

Erik Kjaer, advokat och partner på MAQS advokatbyrå har praktisk erfarenhet av att avtalsreglera byggprojekt där BIM används. I oktober berättade han om sina erfarenheter på CMB:s Bygglunch.

– BIM förändrar vårt sätt att förhålla oss till våra avtal. AB-avtalen har tidigare fungerat som en instruktionsbok för hur parterna ska agera gentemot varandra – vad ska göras och när ska det göras. Men med digitaliseringen och BIM ändras dessa roller och då måste vi även ändra hur vi skriver avtal.

Några utmaningar:

  • Vad ska uppdragsresultatet vara (ingen standard finns)?
  • När levereras uppdragsresultatet?
  • De involverade parternas data blandas till en modell - vem ansvarar för helheten?
  • Vem har rätt till resultatet och när?
  • Entreprenadavtalet (ABT 06/AB04) passar inte in i bilden

Standardisering efterfrågas

– Det finns en del utmaningar och möjliga fallgropar, men det är egentligen inga konstigheter, det är bara nytt! BIM är i behov av standardisering och det arbetet pågår. Fram tills standarder finns på plats går det att göra bra avtal ändå – det är sådant vi advokater finns till för, avslutar Erik med en blinkning.

Eriks presentation