Publicerad den 16 oktober 2017

PBL ändras igen – men ökar det byggandet?

Plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, har sedan den infördes 2011 ändrats 28 gånger. Den 1 juli i år var det åter dags att korrigera reglerna angående fler bygglovfria åtgärder och införandet av planeringsbesked. Men gör dessa ändringar någon skillnad? Kommer de att leda till att byggandet i landet ökar?

Chefsjuristen vid stadsbyggnadskontoret, Sven Boberg, redogjorde under CMB:s frukost i oktober för de nya lagändringarna och resonerar kring dess effekter. Hur ändringarna ser ut kan du läsa i Svens presentation nedan. Dock konstaterar han med ett litet leende att de flesta lagändringarna är relativt små och orelevanta och enligt hans mening dessvärre inte kommer att leda till ett ökat byggande.

Sven berättade även om sina erfarenheter från arbetet med klimatanpassningskommitténs slutbetänkande angående utmaningen att anpassa lagstiftningen för det kommande klimatanpassningsarbete som Sveriges kommuner står inför.

Presentation_Sven_Boberg_2017-10-06