Publicerad den 12 oktober 2017

Kunskapsutbyte om upphandling engagerar

”Upphandling för innovation och hållbarhet” var temat för CMB:s halvdagsseminarium den 10 oktober och det blev tydligt att detta ämne engagerar i branschen. Evenemangets 90 platser blev snabbt uppbokade och diskussionerna med de totalt 11 inbjudna forskarna var livliga.

För att ge en gemensam plattform för senare diskussion i mindre temagrupper berättade forskarna, knutna till det nationella forskningsprojektet ProcSIBE om resultat från avslutad och pågående forskning. Därefter diskuterades utmaningar och möjligheter med upphandling inom logistiksamordning, social hållbarhet, funktionskrav i vägbyggande samt upphandling och lärande.

Seminariet var också avslutningen för CMB:s Upphandlingsgrupp. Vi tackar alla företagsrepresentanter för ert engagemang under 3 års gemensamt kunskapsutvecklande. CMB kommer fortsätta följa bransch- och forskningsrelevanta upphandlingsfrågor genom en rad riktade initiativ. Vi tackar även Anna Kadefors, KTH/Chalmers som varit ansvarig forskare och Anna Nordén, Framtiden, som varit ordförande i gruppen.

Här kan du ladda ner talarnas presentationer. Listan kompletteras i takt med att vi får tillgång till presentationerna.

Inledning_Anna_Kadefors

Presentation_Jan_Bröchner/Johan Silfwerbrand

Presentation_Micael_Thunberg

Presentation_Mikael Granberg/Anders_Öjehag-Pettersson

Presentation_Anna_Kadefors