Publicerad den 4 oktober 2017

Evidensbaserad stadsutveckling

Evidensbaserad stadsutveckling - mot bättre vetande

Enligt Boverket behövs 700 000 bostäder för att klara bostadsbehovet fram till 2025. Det är i stort sett ett nytt miljonprogram. En del tror sig veta vad som inte blev bra då, men hur använder vi denna kunskap till att förbättra stadsbyggnadsprocesserna? Är det i själva verket så att branschen förlitar sig för mycket på subjektivt tyckande?

Joakim Forsemalm, Radar arkitektur och planering och Paul Göransson, Urbanivation, presenterade denna lunch hur de arbetat evidensbaserat utifrån flera kunskapsmässiga utgångspunkter i Göteborg. Uppdraget kommer från Bostadsbolaget och vd Kicki Björklund berättade om bakgrunden till initiativet.

Långsiktighet

Antalet utanförskapsområden i Göteborg har ökat och det finns idag ett stort renoveringsbehov i många av dessa områden.

– Norra Biskopsgården och Hammarkullen är två av dessa områden och vi på Bostadsbolaget vill bryta denna negativa trend. Men vi vill inte bara starta ett nytt projekt utan arbeta med långsiktighet och med mer samverkan, berättade Kicki Björklund. Så vi ställde oss frågan: Vad får effekt för att få områdena ut ur utanförskapsområdet?

Fyra evidenser

– Vi började med att konsultera tidigare publicerad forskning kring ett evidensbaserat angreppssätt och fastnade för ett upplägg baserat på fyra delar: vetenskaplig evidens, professionell evidens, organisatorisk evidens och intresseevidens, berättade Joakim Forsemalm.

Lite kort om dessa evidenser nedan (mer information i poster nedan).

1) Organisatorisk evidens – intervjuer och workshops med de organisationer som har stor inverkan i dessa områden.

2) Intresseevidens – 2 dialogworkshops, många olika meningar.

3) Vetenskaplig evidens – vad säger forskningen? Utgick från FN:s 5 principer för hållbar stadsutveckling.

4) Professionell evidens: Gör en baslinje för aktuell situation och sedan replikera på årsbasis för att jämföra.

Gemensam lösning

– Vi måste kunna luta oss mot de nyckeltal som tas fram och inte på exempelvis medierapporteringen. Vi måste hitta en gemensam lösning inom hela staden och att visa att det går att mäta är starten på ett nytt akademiskt förhållningssätt till denna utmaning, avslutade Kicki Björklund.

 

Om postern: Radar arkitektur & planering och Urbanivations poster om Evidensbaserad stadsutveckling vann ”best poster award” i somras på IST2017 som gick av stapeln på Chalmers Lindholmen.

Poster_evidensbaserad_stadsutveckling »