Publicerad den 29 september 2017

Traineernas utmaning: framtidens järnväg

Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare startade i september för fjärde året i rad. Första dagen började med en introduktion till programmet med genomgång av breddningsperioder i andra företag, utbildning i personlig utveckling samt det kommande casearbetet. Värd för caset i år är Trafikverket. Det blir ett högaktuellt ämne rörande framtidens järnväg och hur vi bör nyttja den stadsutveckling som ny infrastruktur ger möjlighet till.

Mer precist ska traineerna ta sig an hur alternativa stationslägen kan utveckla staden. Vilken potential finns i alternativ till de stationslägen som skapades under 1800- och 1900-talen? Vad krävs för ett framgångsrikt genomförande? Det blir ett case som kommer att stimulera både kommuner och företag till att tänka nytt. Resultaten kommer att presenteras ett år senare i oktober 2018, som avslutning på traineeåret.

Länk till traineeprogrammets webbsida »

Vilka är traineerna i omgång 4 »