Publicerad den 29 september 2017

Månadens forskningsprojekt

Forskarna som ska genomföra studien är Mattias Roupé – universitetslektor, Mikael Johansson – forskningsingenjör, Martine Buser – docent och Petra Bosch-Sijtsema - biträdande professor. Saknas på bilden gör Christian Koch - professor. Samtliga är aktiva vid avdelningen för Construction Management, Chalmers.

Digitaliseringens möjligheter

Vilka framtida nya möjligheter kan digitaliseringen skapa för aktörerna inom samhällsbyggnad?

Denna fråga vill ett forskarteam vid Chalmers försöka hitta svaren på i en ny CMB-finansierad studie. I ett första steg kommer forskarna att göra en noggrann kartläggning av teknologiska, affärsmässiga och samhälleliga trender kopplade till byggindustrin. Kartläggningen kommer sedan användas för en framtidsspaning tillsammans med ett antal aktörer från industrin.

Det finns en stark tro på digitaliseringen som positiv divkraft inom samhällsbyggnadssektorn. Områden som Building Information Modelling (BIM), Internet of Things, automation, robotar och drönare och artificiell intelligens bedöms ha stor potential inom exempelvis innovationsområdet. Men, för att bli användbara i byggandet måste nya digitala metoder skapas där teknik och metoder utvecklas och skapar nya arbetssätt. Genom att göra väl underbyggda prognoser om framtiden hoppas forskarna kunna hjälpa till att identifiera och utvärdera möjligheter, hot och hinder inom sektorn. Målet är att chefer och beslutsfattare ska kunna agera mer effektivt och proaktivt för att förbättra sina företags framtida position och effektivisera samhällsbyggnadssektorn som helhet.

I oktober startar projektet igång med en litteratur/trendöversikt från industri och andra branscher som kommer ligga till grund med de workshopmöten som kommer att hållas i vår.