Publicerad den 29 september 2017

Ledare: CMB:s uppväxling en nödvändig anpassning

Peter  Hårte, biträdande affärsområdeschef, affärsområde Bygg Norden på Peab är ny in i CMB:s styrelse.
Hur går dina tankar inför detta uppdrag?

För ett antal år sedan var jag aktiv i CMB:s utskottsarbeten och känner därmed till CMB:s inriktning och arbete. Då min roll på Peab tillåter att jag har lite mer tid i Göteborg så kändes det självklart att tacka ja när jag fick frågan om att vara med i styrelsen. Jag tycker det är viktigt och att ta en aktiv roll i CMB:s arbete som svarar på marknadens och mitt företags behov att stärka och utveckla ledarskapsfrågorna.

Vilka managementfrågor tycker du är viktiga att CMB diskuterar och utvecklar?

Viktigast just nu är att vi kan säkerställa kompetensförsörjning och kompetensutveckling i sektorn – inte minst inom management och ledarskap. Vi måste bli bättre på att möta utvecklingen och svara upp mot behovet av ledarskapskompetens genom att arbeta aktivt med forskning, utveckling och utbildning. En del är ju frågorna kring hur vi kan ta vara på kompetens som kommer in till Sverige. Hur kan vi utveckla sätt att validera kompetens och hur kan vi arbeta med språk- och andra tilläggsutbildningar.

Vad kan du tillföra till styrelsen?

Jag har en bred erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen och har arbetat många år med ledningsfrågor på olika nivåer. Jag har dessutom ett engagemang i Sveriges Byggindustrier och i Johanneberg Science park som jag tar med mig erfarenheter från. Än så länge har jag bara hunnit vara med på ett par styrelsemöten så precis vilken roll jag kommer att ta får utvecklas allt eftersom.

Styrelsen har nu beslutat att den planerade uppväxlingen inom CMB blir av. Hur ser du på det?

Jag ser uppväxlingen som en nödvändig anpassning för att säkra att vi kan driva ledarskaps- och managementforskning inom samhällsbyggnad men också att stärka CMB som nav för managementfrågorna.