Publicerad den 28 september 2017

Nu kör vi!

I juni i år gick vi ut med uppropet till CMB:s företag om att utöka satsningen på forskning och innovation i CMB.  Vi satte målet att finansiera forskning med 5 miljoner per år i fem år. När styrelsen sammanträdde i september, 10 veckor senare, kunde vi konstatera att gensvaret varit imponerande. Under några korta sommarmånader hade 70 procent av företagen tecknat  avsiktsförklaringar för över 3 miljoner kronor till fortsatt utveckling av CMB.

– Det är ett urstarkt besked på att det vi gör tillsammans är till nytta för både företag, akademi och hela vår bransch. Den fantastiska uppslutningen innebär kan vi fortsätta utveckla CMB för framtiden och gemensamt formulera vilka områden vi behöver utveckla vårt kunnande inom för att möta de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför, säger CBM:s vd Bengt Christensson.

Ladda ner information om satsningen »