Publicerad den 28 september 2017

Forskningens perspektiv väckte intresse på Business Arena

Forska om social bostadspolitik och rörlighet på bostadsmarknaden! Det var besökarnas budskap på Business Arena i Stockholm.

Under det gemensamma namnet "Akademin i samverkan" har vi tillsammans med KTH i Stockholm, LTH i Lund och Malmö Högskola deltagit på Business Arena både i Göteborg, Malmö och nu i Stockholm under 2017. Intresset för forskningsfrågor har varit stort på samtliga orter och både monter och seminarier har varit välbesökta. I Stockholm tog seminarierna upp två teman: Bostadsbyggande kontra miljö, sett utifrån exemplet dagvatten samt Hyressättning för bostadslägenheter utifrån ett akademiskt synsätt. Båda seminarierna var fullsatta och publiken var aktiv med frågor och inspel.

I den gemensamma montern fick besökarna satsa forskningspengar i form av chokladmynt. Även om en och annan chokladbit såklart hamnade i munnen, kunde vi efter de båda dagarna konstatera att social bostadspolitik och rörlighet på bostadsmarknaden var de områden som fastighetsbranschen ansåg var viktigast att forska på.