Publicerad den 19 september 2017

Möt vår nya ordförande i forskningsutskottet

Vad roligt att du tackade ja till att bli ordförande i CMB:s forskningsutskott, Christina! Hur går dina tankar kring uppdraget?

Tempot inom byggsektorns alla delar är mycket högt och det gör den både spännande och dynamisk. Det känns som om branschen fått upp ögonen för att man som enskild aktör idag har allt större möjlighet att påverka och medverka i lösningarna. Forskningens roll i detta är dels att reflektera kring den nuvarande situationen och att vara med och driva utvecklingen framåt. I CMB arbetar vi med dessa utmaningar tillsammans – industri och universitet.

Vilken prägel skulle du vilja sätta på utskottets arbete?

Med min bakgrund från både entreprenörsidan och forskarvärlden tror jag att jag kan bidra med ett produktionsfokus och en kunskap om hela skedet.

I forskningsutskottet tycker jag att det är viktigt att vi utgår från de stora utmaningarna såsom globaliseringen och möjligheterna med nya tekniker inom digitaliseringen. Ett område som jag skulle vilja lyfta är det som brukar benämnas ”War of talent”. Hur hittar vi kompetenta medarbetare utan att hela tiden ”stjäla” dem från våra kollegor och konkurrenter inom sektorn?

Ett annat område som jag gärna belyser är hur vi kan blir bättre på att respektera den dagliga verksamhet som ofta pågår parallellt med byggprojekt. Hur tar vi ett större ansvar för att vardagen fungerar utan alltför stora störningar för alla som arbetar eller reser i eller bredvid en byggarbetsplats. Ett sådant fokus tror jag skulle lyfta byggsektorns anseende i stort.

Tankar om CMB:s forskningssatsning - 5 miljoner kronor per år i fem år?

Det är viktigt att CMB som en gemensam kraft kan visa upp en tydlig vision för sektorns framtid och för att kunna göra den resan behövs forskning. Vi lever idag i ständig förändring. Många av våra system är inte uppbyggda för det och därför behöver vi ta fram nya verktyg. Även utbildningssidan måste följa med i förändringen. Flera av dagens yrken kommer inte att finnas kvar i framtiden och andra kommer till. Viss kunskap och erfarenhet blir överflödig samtidigt som vi måste ha i minnet att mycket av det vi gör och vet idag baseras på ”äldre” kunskap som riskerar att gå förlorad i den snabba förändringstakten.