Publicerad den 18 september 2017

Spinn-off från Strategidagen: Ny kurs ska ge utlandsfödda jobb

I Sverige finns en outnyttjad resurs i utlandsfödda med utbildning och erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet. Under CMB:s Strategidag förra året var en av frågorna som diskuterades hur vi gemensamt kan bli bättre på att nyttja denna resurs - och samtidigt ge dessa människor en god chans att etablera sig i Sverige. Ett förslag som framfördes - och som presenterades för Chalmers och andra universitet - var att skapa en kompletterande utbildning som inkluderar kännedom om den svenska samhällsbyggnadssektorn och företagspraktik.

Nu finns kursen på Chalmers!

– När ansökningstiden gått ut i oktober kommer CMB delta i arbetet med att organisera praktikplatser inom samhällsbyggnadsområdet, berättar Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB. Vilka företag som blir aktuella beror på inriktning på dem som söker, men tillsammans täcker vi in så gott som hela sektorn .

Länk till kursen på Chalmers »