Publicerad den 5 september 2017

Världsfotograf väcker vattenfrågor

"För oss som bor i Sverige är rent dricksvatten en självklarhet, men så kommer det inte att se ut i framtiden om vi inte blir bättre på att värna om våra vattenmiljöer. Vi måste samarbeta både över nationsgränser,  men även som här i Göteborg mellan kommuner längs Göta älv."

Det konstaterade den världsberömde fotografen och vattenambassadören Mattias Klum på en båtfärd på Göta älv. Vattenresan med Mattias Klum är ett samarbete med Svenskt Vatten (branschorganisation för alla vatten- och avloppsorganisationer i Sverige). Under ett år reser han runt i landet för att öka medvetenheten om vattnets värde och behovet av långsiktigt hållbara vattentjänster. I Göteborg samtalade med nyckelpersoner inom byggbranschen och staden om hur vi tillsammans når målet att göra Göteborg till världens bästa stad när det regnar.

Efter inspirerande tal från bland andra  Matttias Klum och Jens Thoms Ivarsson, creative director på kretslopp och vatten, fick det 40-talet inbjudna representanter från staden -fastighetsägare, politiker och näringsliv -  och CMB - samtala i mindre grupper med fokus på vad kan varje enskild organisation göra för att skapa världens bästa stad när det regnar. En fråga som diskuterades var bland annat hur vi blir bättre på att ta hand om regnvattnet vid skyfall när staden växer.

Läs mer på Göteborgs stads webb »