Publicerad den 6 juli 2017

Att leda stora komplexa projekt i stadsmiljö

Ulf Angberg, kommunikationsansvarig och Per Rydberg projektchef Marieholmsförbindelsen på Trafikverket, berättade denna lunch om utmaningarna med några av Västsvenska paketets megaprojekt i Göteborg.

Marieholmsförbindelsen har varit i produktionsfas sedan slutet av 2013 och Västlänken ligger i startgroparna. Verksamhetsområdet Stora projekt inom Trafikverket hanterar projekt på 40 miljarder kronor och uppåt.

Marieholmsförbindelsen

Förbindelsen består av en sänktunnel och en ny öppningsbar järnvägsbro över älven. Tunneln är i princip en kopia av Tingstadstunneln och är enligt Per Rydberg ett gigantisk projekt, med avseende på befintliga fastigheter etc.

­– 100 meters lerdjup är en av utmaningarna. Sänktunneln kommer att flyta i leran. Materialet är homogent, men innebär en hel del svårigheter bland annat ur miljösynvinkel. Området har en stor miljöskuld från industrierna runt omkring. Samtidigt gäller det att se möjligheterna. De rena mssorna har kunnat användas till mkt, bland annat för att kapsla in farlig lera i Torsviken. I Ekered täcks en gammal deponi för att minska risken för urlakning.

Ett annat problem är trafiken och här gäller att göra rätt.

­– Vi får synas men inte märkas! Förklarar Per Rydberg.

Bron är en lyft/svängbro. Hela maskineriet har provmonterats i Polen och visat sig fungera väl, men arbetet på plats kräver ytterst noggrann planering.

Ledning

Så hur leder man ett sådant projekt som inkluderar över 600 personer inkl entreprenörer och beställare?

­ – Det är naturligtvis viktigt att styra det rätt och ej göra fel. Dessutom måste vi klara både tidplan och budget. Dock har vi erfarenhet av ett flertal andra stora projekt som vi klarat att luta oss mot, säger Per och visar en lista med kritiska framgångsfaktorer:

 • Arbetsmiljön är avgörande för att lyckas
 • Systematiskt arbetssätt – alla måste arbeta enligt samma ledningssystem
 • Egen kompetens på plats, inte någon som sitter någon annanstans
 • Second opinion. Det finns ett expertråd som granskar hanteringen
 • Riskhantering är ett planeringsverktyg – alltid ha en plan B!
 • Se till att ett trovärdigt och transparent miljöarbete är en självklarhet för alla i projektet
 • Transparens och en aktiv kommunikation, annars lyckas man inte!
 • Systematiskt arbetssätt gällande samverkan

Arbetssätt –leda och styra:

 • Målarbetet
 • Ledningsgruppen
 • Organisationsstyrning
 • Riskhantering – plan B
 • Samverkansmodellen med systematiskt förbättringsarbete
 • Active design, kunskapsinsamling och erfarenhetsåterföring i förbättringsarbetet
 • Vårda projektkulturen
 • Underhålla drivkrafterna
 • Uppmärksamma milstolpar

Se mer i Pers presentation nedan.

Västlänken

En 8 km lång järnvägslinje genom Göteborg, varav 6 km under jord. Invigning är planerad till år 2026. Byggstart år 2017/2018.

– Västlänken har många nyttor, förklarar Ulf Angberg. Den kommer att ge Göteborg genomgående pendeltågslinjer och ta bort säckstationen som Centralen utgör idag. Västlänken bidrar även till stadsutvecklingen i staden och är nödvändig för att tågtrafiken ska kunna växa. Man började se problemen i staden redan under 1980-talet. En milstolpe var när regeringen tog beslut år 2014. Nu väntar vi på miljödom ska vinna laga kraft.

Entreprenören in tidigt

Västlänken är indelad i 5 totalentreprenad och det har varit ett omfattande arbete att handla upp entreprenader. Anbud har kommit från företag i hela Europa, Kina och USA. I mars när föredraget hölls var Olskroken och Centralen redan upphandlade.

Projektet arbetar enligt ECI – Early Contractor Involvment.

– Entreprenören kommer in i ett tidigt skede vilket möjliggör en hög grad av samverkan och ger dem en chans att påverka utformningen. Med detta vill vi ta vara på entreprenörens kompetens tidigt, berättar Ulf.

Ledning och styrning

Västlänken har en matrisorganisation. På tvären, över samtliga entreprenad, arbetar funktioner som kommunikation, avtal, upphandling etc.

– Utöver har vi flera styrgrupper både från Trafikverket och från representanter för framtida underhåll etc.

Utmaningar:

 • Sammanhållet projekt – ett Västlänken
 • Många samarbetsparter
 • Logistisk utmaning
 • Komplex opinionsbild
 • Överhettad marknad
 • Svårt att hitta rätt kompetenser
 • Nya kontraktsformer

Se mer i Ulfs presentation nedan.

Presentation_Per

Presentation_Ulf