Publicerad den 21 juni 2017

Sysselsättningskrav i byggupphandling


Sysselsättning som krav i byggupphandlingar har ökat stort i Sverige de senaste åren, i kölvattnet av den ökade byggtakten. Daniella Petersen, doktorand vid Teknikens ekonomi och organisation - Chalmers, berättade vid CMB:s Bygglunch i juni om sin forskning kring vilka effekter det får för företag och individer.

Ungefär halvvägs in i sitt doktorandprojekt har Daniella hunnit titta på ämnet sysselsättningskrav ur ett antal olika synvinklar. Det hon har sett är ett nytt tankesätt rörande social hänsyn. Branschen har ett stort behov av arbetskraft, men det finns i nuläget inte folk att anställa. En fråga som många då ställer sig är hur man tar hänsyn till detta i en upphandling. Hon har även sett att det har utvecklats nya roller och organisationer som arbetar med att få ut personer i arbetslivet. Samtidigt är frågan komplicerad, ska sysselsättning vara ett skall- eller börkrav, vilka grupper ska inkluderas, vilka språkiga krav kan ställas och så vidare.

Personlig drivkraft

– En intressant iakttagelse i de intervjuer som jag gjort är att de allra flesta som driver denna fråga inom bolagen gör det utifrån ett eget intresse. De går ofta utanför sina traditionella arbetsuppgifter.

En annan detalj som Daniella noterat är att de flesta företag har valt att hantera frågan om sysselsättningskrav inom affärsutveckling och inte inom HR

– Det visar att man ser det som en del i affären, konstaterar hon.

Yrkesrollen

För den som vill driva dessa frågor är det emellertid ofta svårt att hitta information om hur man bör gå tillväga. Det finns inget nationellt stöd för samordning av frågan och ingen öppen dokumentation. Det finns inte heller någon fullt utvecklad profession som arbetar med denna gren av social hänsyn. Det gör att de som arbetar med frågorna ofta upplever det som en ensam roll. Daniella hoppas att hennes arbete ska kunna bidra till att det skapas en profession eller åtminstone en tydlig yrkesroll.

Implementering

Hur företagen implementerar kraven är ytterligare en aspekt som Daniella tittat på. Här skapas just nu praktiker för branschen. Dock upplevs det ibland svårt att få arbetet legitimerat internt hos ledningsgrupper osv. Även externt finns det svårigheter som skulle kunna underlättas med styrsystem, ISO- certifiering eller liknande.

– Fördelen är att det verkar finnas ett stort intresse hos olika aktörer att sprida sina modeller för sysselsättning, man vill gärna visa sig som en god förebild som arbetar aktivt med social hänsyn.

 

Ladda ner Daniellas presentation »