Publicerad den 15 juni 2017

Nu tar vi nästa steg i CMB

Nu genomför CMB en satsning för att kunna finansiera forskning och innovation med 5 miljoner per år i fem år. Satsningen görs till professor Per Erik Josephsons minne.

Bakgrunden är att styrelsen 2016 genomförde en strategisk översyn av CMB inför kommande år. Det konstaterades då att CMB har en unik position med vårt fokus på management och ledarskap inom samhällsbyggnadssektorn.

Med ett uttalat mål att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum i dess frågor bygger vi nu vidare utifrån vår grund – akademi och näringsliv i samverkan. Vi vet att det är något som medarbetare inom både privat och offentlig sektor efterfrågar. Vi möter ett stort engagemang bland tusentals personer på våra seminarier och i think tanks där vi utvecklar ny kunskap genom forskning i nära samarbete med företag och organisationer.

När styrelsen vid huvudmannarådet i april berättade om den planerade satsningen för samtliga företag, möttes vi av odelat positiva reaktioner. Det ser vi också i de avsiktsförklaringar om att vara med att finansiera uppväxlingen som nu strömmar in. Du kan läsa mer om vår satsning i prospektet nedan.

Bengt Christensson, vd CMB

CMB_prospekt_uppväxling