Publicerad den 15 juni 2017

Ledare: Använd er av kunskapen!

Se även filmintervjun med Kicki om rollen som ordförande: Klicka här

CMB utgör en unik plattform för utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Det konstateras när vi i styrelsen förra året gjorde en strategisk översyn av verksamheten. Som ny ordförande i CMB är det nu min och övriga styrelsens uppgift att förverkliga målet: CMB ska var samhällsbyggarnas främsta forum för management- och ledarskapsfrågor.

För att lyckas måste vi utveckla CMB och växla upp verksamheten ytterligare. Under de närmsta fem åren ska vi som är huvudmän i CMB tillsammans bidra med fem miljoner kronor till forskning inom ledning och management för samhällsbyggnadssektorn. Det blir den språngbräda som sektorn så väl behöver!

Som vd i Bostadsbolaget, och med bred bakgrund från såväl fastighetsbranschen som forskarvärlden, känns det som en spännande utmaning att ta mig an detta uppdrag. Jag brinner för mötet mellan samhällsbyggnadssektorn och akademin och har därför varit engagerad i CMB:s forskningsutskott sedan 2015.

Forskningen kommer att generera ny kunskap och nya verktyg för att möta de stora utmaningar som vi står inför framöver - MEN det räcker inte! Vi måste alla ta ansvar för att verkligen använda oss av den nya kunskapen. Om vi inte vågar låta den nya kunskapen förändra våra egna organisationers arbetssätt riskerar forskningen att endast generera rapporter som snart glöms bort i högarna på skrivbordet.

Så min uppmaning till er alla – engagera er!

  • Gå på CMB:s seminarier och konferensdagar.
  • Var aktiva i grupper och utskott – vi ser just nu över deltagandet i dessa så det finns utrymme för er som vill vara med.
  • Låt er inspireras av nya rön och idéer och sedan – ta med dig kortrapporten eller Powerpointpresentationen till nästa planeringsmöte med kollegorna och berätta vad du tagit del av.
  • Ta med dig dina kollegor på en Bygglunch som du tror att ni skulle kunna ha nytta av.
  • Bjud in forskaren som just avslutat sin studie till nästa styrelsemöte och låt de nya idéerna, tankarna och rönen lyfta Byggsverige till den nivå som vi behöver nå!

Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget och ny ordförande i CMB

Se även filmintervjun med Kicki om rollen som ordförande: Klicka här