Publicerad den 14 juni 2017

Välkomna Robert Dicksons stiftelse – ny huvudman i CMB

Byggnation i Gårdsten, Kryddhyllan.

– Det finns ett stort rekryteringsbehov inom bygg- och fastighetsbranschen den kommande 10-årsperioden. Utbildningen är idag främst ingenjörsinriktad med fokus på fackkunskap. Det är inte tillräckligt för att skapa goda framtida chefer som har ledarskapskompetens och inte enbart fackkunskap.

Utbildning är ett område som Mikael Jansson, vd för Robert Dicksons stiftelse, vill vara med och utveckla och han ser medlemskapet i CMB som en bra väg.

– Vi är även för branschöverskridande utbildningar som ger en bredare kompetens och insyn i hur både kommun och företag fungerar, säger han.

 

Vidareutbildning och forskning

Även behovet av forskning och vidareutbildning är stort inom managementområdet. Det finns forskningsrapporter att ta del av, och även ett antal specialkursen man kan gå, men utbudet är enligt Mikael glest och svårt att ta del av.

– Forskningen är för fokuserad på akademiska poäng och behöver utvecklas bland annat inom vidareutbildning och ledarutveckling. Det finns ingen branschutbildning som i dagsläget innefattar utbildning i ledarskapsteori eller grupputveckling. Utbildningarna är fokuserade på individer och här kommer CMB kunna göra en stor skillnad.

 

Om stiftelsen

Robert Dicksons stiftelse är en donationsstiftelse som härstammar från 1856. Stiftelsen har som uppdrag att bygga, äga och förvalta sunda och välförsedda hus och mot billiga villkor hyra ut dem till mindre bemedlade arbetare. Stiftelsen äger 1 020 lägenheter i Göteborg och har i dagsläget 200 i produktion som kommer stå färdiga 2018. De kommande 5 åren kommer stiftelsen producera ytterligare 500 lägenheter i Göteborg.