Publicerad den 14 juni 2017

Digitaliseringen i framtiden

Medborgardialog är trendigt.

Vid sitt senaste möte beviljade CMB:s forskningsutskott finansiering till två nya forskningsprojekt: ett kring framtida trender inom digitalisering och ett som ska kartlägger dialogprocesser ur ett managementperspektiv.

Forskningsprojektet kring digitalisering sker i nära samverkan med byggsektorn och ska kartlägga och analysera ett urval teknik- och affärsdrivna trender. Med utgångspunkt i dessa trender genomförs en så kallad ”forecastingprocess”, där utvalda branschaktörer involveras för utvärdering och prioritering. Genom att kartlägga och analysera framtida teknikdrivna trender vill detta projekt stimulera byggbranschens visionsarbete och perspektiv på framtida möjligheter inom digitalisering.

Intresset för olika former av dialogprocesser – medborgardialog, brukardialog, intressentdialog och så vidare – har vuxit under de senaste åren. Forskningsprojektet om dialogprocesser ska kartlägga landskapet kring dessa processer och analysera vilken typ som passar utifrån en viss verksamhets behov samt hur en verksamhet kan organiseras för och leda en effektiv tillämpning av dialogprocesser. Projektets mål är att skapa en lättöverskådlig kunskapsöversikt med konkreta rekommendationer.