Publicerad den 13 juni 2017

Chalmers utbildningar bland de bästa på BIM-utveckling

Skärmkopia från www.bimalliance.se

Chalmers är ett av de lärosäten där utvecklingen av BIM-utbildningar har varit störst de senaste 4 åren. Detta visar en uppföljningsstudie som genomförts 2017 med underlag från en tidigare kartläggning 2013.

Lärarlaget som står för BIM-utbildningen inom Chalmers samhällsbyggnadsprogram är Mattias Roupé, Mikael Johansson och Mikael Viklund-Tallgren.

I stället för separata verktygskurser inkluderas BIM-verktygen i utbildningarna. Från första kursen skapas en BIM-modell som får agera ”virtuellt” labb genom utbildningen. BIM-verktyg används också för att tolka och förstå detaljplaner och hur verktygen kan användas för en bättre samhällsplanering, med volymstudier, skuggstudier, gaturumsutformning och allmän tillgänglighet i offentliga miljöer.

Läs intervju på www.bimalliance.se »