Publicerad den 8 juni 2017

Blir det bättre samverkan med en standard?

Professionell samverkan är svårt och flera branscher, med byggbranschen i täten, har länge signalerat att man behöver hjälp för att kunna dra nytta av gränsöverskridande samarbeten.

Sedan mars i år finns hjälp i form av en ny ISO standard. Malin Svedmyr, utvecklingsansvarig för projektledning på Ramböll och Christer Kilersjö, vd Eksta bostad, berättade på CMB:s frukost i juni om sitt arbete med ISO 44001. Målet har varit att skapa ett branschövergripande tydligt ledningssystem enligt ISO för affärsrelationer i samverkan, som ska fungera i hela världen.

Standarden baseras på en brittisk förlaga, BSI 11000, och en svensk översättning med guidelines ska vara klar i höst. CMB:s frukostbesökare fick alltså vara med om en smygpremiär. Arbetet med standarden har pågått sedan 2013 och mycket av tiden har lagts på att hitta ett gemensamt språk och ta fram ordförklaringar.

– Ofta när man inleder samverkansprojekt visar det sig att man  menar man olika saker med samma ord – det gör det tungrott och tidsödande, förklarar Malin.


Användbar standard

Den viktigaste delen i dokumentet som arbetats fram är enligt Malin och Christer kapitlet som beskriver hela livscykeln för ett enskilt samverkansalternativ och de användbara checklistorna som finns som bilagor. Standarden kan användas för alla olika samverkansprojekt både med kunder, leverantörer, internt och i så kallade Joint Ventures.

Christer som är vd för Kungsbacka kommuns bostadsföretag, Eksta, valde att vara med i arbetet med standarden för att han är övertygad om att det blir bättre bostäder med samverkan.

– Vi har lärt oss mycket av det här och jag ser arbete som ett sätt att stärka oss i byggherrerollen, säger han.

 

Internt arbete nyckeln

Malin är utvecklingsansvarig för projektledning på Ramböll och hon ser en möjlighet för dem som projektledare att kunna beskriva för kunden vad samverkan är och kunna ställa tydligare krav på alla inblandade.

– Men, man måste göra det största arbetet internt INNAN man går ut och samverkar, det är nyckeln till framgång. Varje deltagande part måste ha klart för sig vad man själv vill ha ut av samarbetet får att det ska bli lyckosamt.

 

Ladda ner pesentation ISO 44001

ISO 44001 Informationsblad