Publicerad den 7 juni 2017

Välkomna Krook & Tjäder - ny huvudman i CMB

Foto: Niklas Maupoix

– Det är viktigt med en tydlig koppling mellan akademi och näringsliv och jag är övertygad om att vi har mycket att lära oss av det akademin gör.

– I CMB hoppas vi kunna tillföra en tydlig bild av vad som krävs idag på arbetsmarknaden. Bland annat behöver utbildningarna förtydliga yrkesrollen med en verklighetsförankrad bild som ringar in yrkets bredd av kreativitet, gestaltning och konstnärskap, affär, fastighetsekonomi, samhällsbyggnad, byggnadskonstruktion, ledarskap och samverkan.

Så svarar Johan von Wachenfeldt, vd på Krook & Tjäder, på frågan varför företaget valt att bli huvudman i CMB och fortsätter:

– Inget av det arbete som görs inom samhällsbyggnad är någon separerad företeelse. Vi har alla stora fördelar av att samverka och nätverka mer inom branschen. På Krook & Tjäder vill vi vara med i samtalet, för att lyssna men också för att dela med oss av vår erfarenhet.

Krook och Tjäder är ett av Sveriges största arkitektföretag och arbetar idag heltäckande inom allt från produktdesign till samhällsbyggnad. Företaget har närmare 200 anställda i sju svenska städer samt i Oslo.

– Jag tror att vi har mycket att bidra med till CMB, konstaterar Johan. Krook & Tjäder är inne i en expansiv fas med fokus på samhällsbyggnad. Bland annat har vår stadsutvecklingsavdelning utvecklats kraftigt. Det är exempel på ett område som engagerar och där vi exempelvis ser en möjlig koppling till CMB:s stadsutvecklingsutskott.