Publicerad den 23 maj 2017

Nätverket av traineer växer

Just nu avslutas rekryteringen till traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare omgång 4. I september påbörjar ytterligare ett knappt 20-tal traineer den spännande resan och blir en del i det växande nätverk av utbildade nyckelpersoner som i samverkan med varandra och omvärlden skapar ökad effektivitet. Det är detta som är själva kärnan i vårt traineeprogram.

I mitten av maj arrangerade CMB och GR en nätverksträff för tidigare traineer. Målet med dessa träffar är att nätverka över programgränserna för att knyta ihop de enskilda programmen till ett Framtidens samhällsbyggare.

Träffen innehöll ett inspirerande föredrag och workshop med syfte att de före detta traineerna ska lära känna varandra. Ämnet som diskuterades var vilken riktning samhälle och teknologi färdas åt, och vilka konsekvenser får detta för samhällsbyggandet.

Föredragshållare och workshopledare var Carl Heath, chef för Digitalisering och lärande i RISE - Research Institutes of Sweden.