Publicerad den 11 maj 2017

Välkomna RO-Gruppen - ny huvudman i CMB!

 

Illustrationsbild över Simonsland i Borås. 12500 kvm ombyggnad.

– RO-Gruppen har valt att inleda ett samarbete med CMB för att vi brinner för ett moderniserat ledarskap, nytänkande och ett hållbart samhällsbyggande, vilket även CMB gör. Vi har också konstaterat att det finns ett stort behov av forskning inom management för samhällsbyggnadssektorn idag, säger Magnus Widing, affärschef och delägare i bolaget.

RO-Gruppen är aktiva inom entreprenad, byggservice, konceptbyggnation, bostäder och butiksetablering. Företaget har ca 150 anställda och kontor i Borås, Göteborg och Stockholm.

– Vi har ägnat över tre decennier åt att planera, bygga och underhålla byggnader i alla tänkbara former – från insidan och ut. I Göteborgs- och Sjuhäradsregionen bygger vi idag moderna fastigheter, anpassar kontor efter hyresgästbehov och genomför om- och tillbyggnationer. I Stockholm erbjuder vi helhetslösningar för bostadshus. Vi har idag hela Skandinavien som arbetsplats, fortsätter Magnus.

Förutom forskningsstöd och nätverksbyggande ser Magnus att RO-Gruppen på sikt har speciellt intresse av att engagera sig i marknadsutskottet och gruppen kring effektiv produktframtagning.