Publicerad den 11 maj 2017

Hur sker förändring i stora byggföretag?

Myten om byggbranschen som förändringströg är väl utbredd och baseras framför allt på ett antal publicerade forskningsrapporter och statliga utredningar. Denna myt vill Martin Löwstedt, forskare vid Chalmers, Construction Management ifrågasätta med sin forskning.

Ackompanjerad av byggljud från uppförandet av JSP 2 - Chalmers Johanneberg, utanför fönstret presenterade Martin sin studie där han intervjuat chefer, på alla organisationsnivåer, i tre stora byggföretag om hur de upplever förändring inom sina respektive bolag. Deras svar har han sedan ställt mot hur förändring framställts i företagens årsredovisningar under tio år.

Den framställda förändringen: Här finns en samsyn mellan företagen. Förändringar sker kontinuerligt mot tydligt utsatta mål som följer de krav som ställs på branschen.

Den upplevda förändringen: Förändring sker framför allt reaktivt som svar på kriser såsom skenande energipriser, mutskandaler och finanskriser. Framför att ser man att förändring är persondriven – det är en stark person som vill något.

Martin konstaterar att möjligheten att kunna ta egna beslut och vara ”allkonstnär” är en stor del av det som lockar exv. platschefer till yrket. Det arbetssättet kontrasteras inom branschen mot att ”lyda under” en centraliserad och gemensam organisatorisk riktning.

– I min forskning ställer jag mig frågan om dessa ”allkonstnärer” kommer kunna finnas kvar i en framtid när företagen centraliseras allt mer. En högre grad av standardisering kräver en annan personlighet än många av dagens platschefer har. Det är en fråga om trivsel och yrkesstolthet.

Se filmintervju med Martin Löwstedt

Se Martins presentation

Ladda ner hela forskningsrapporten